We zijn LOS!

We zijn ‘LOS met een supertof project: het maken van de nieuwe Lokale Ontwikkel Strategie 2023 – 2027 in Noord-Overijssel voor LEADER. Daarin beschrijven we de richting waarmee Vechtdal, IJsseldelta en Weerribben-Wieden zich ‘leefbaar’ willen ontwikkelen. Dat is belangrijk werk. Organisaties of inwoners met gouden ideeën kunnen namelijk subsidie aanvragen voor projecten die binnen die richting passen.  

A NXT Level is in opdracht van de Lokale Actie Groep en de LEADER coördinator in the lead voor dit project. Ik werk nauw samen met Petra van den Hengel. Zij is een hele enthousiaste aanpakker en heeft veel kennis van en een groot netwerk in de agrofood sector. Voor onder meer de communicatie en vormgeving schakelen we verschillende experts en zelfstandigen in. Samen gaan we aan de slag met de uitwerking van de strategie en die vertalen we visueel in een praktische routekaart. 

Wat gaan we doen?

We ontwikkelden een eigen LOS-aanpak. Daarin staan de drie stappen waarmee we, met zoveel ideeën, wensen en inzichten uit de samenleving, de daadwerkelijke aanpak gaan maken. In die aanpak benoemen we de thema’s waar binnen initiatiefnemers een LEADER-subsidieaanvraag kunnen doen. In de huidige strategie zijn dat jongeren en onderwijs, vrijetijdseconomie en agrofood en water. Ook werken we voorwaarden en de organisatieopzet uit. Met een speciale adviesgroep sparren we uitgebreid over de aanpak.  

Waarom belangrijk? 

Veel grote opgaves hebben invloed op de ontwikkeling van onze regio’s. LEADER is een goed instrument voor een integrale aanpak waarin de belangen van alle betrokken sectoren een plek krijgen. Wel staat LEADER bekend als een lastige regeling.  

Daarom is het belangrijk dat we de regeling laagdrempeliger maken. Dan komen veel meer goede ideeën ook echt tot uitvoering. Omdat ik eerder met succes LEADER-aanvragen verzorgde voor MarketingOost en andere organisaties, kan ik daarbij een rol spelen. Op die manier draag ik ook weer mijn steentje bij aan aanbodontwikkeling in de regio’s.  

Juist de vrijetijdseconomie stimuleert duurzame en maatschappelijke ontwikkelingen


Ik hoop dat de nieuwe strategie
een mooie basis wordt voor projecten die zorgen dat onze regio’s aantrekkelijk blijven om in te werken, wonen, recreëren en ondernemen! 
 

Wil jij ook los gaan met jouw ideeën?
Alle inwoners en ondernemers uit de drie regio’s kunnen meedenken en doen. De enquête is open van 16 mei tot 20 juni en de bijeenkomsten volgen in augustus. Hou voor meer informatie de website www.leadernoordoverijssel.nl in de gaten.