1 maart 2023

Wat kan een iconisch citymarketingevent betekenen voor de stad?

Klantverhaal
Apeldoorn

Met die vraag belde Claudi Groot-Koerkamp, directeur-bestuurder van Apeldoorn Partners, in april 2022 op. Apeldoorn Partners had al enige tijd de wens een iconisch evenement mogelijk te maken en dacht zelf aan een lichtfestival met als basis het royale karakter van de stad. De serieuze ambitie vroeg om een gedegen voorbereiding.

Om het vraagstuk naar sociaal maatschappelijke en economische meerwaarde te onderzoeken zijn A NXT Level en Leisure Link gevraagd te onderzoek óf en zo ja hoe een iconisch evenement en dan specifiek het initiatief van een lichtfestival kan bijdragen aan de ambities van de stad.

En hoe mooi om te horen dat het is gelukt! Van 15 t/m 19 maart 2023 vond het Royal Light Festival in Apeldoorn plaats!

Een interessant vraagstuk waar we met veel plezier onze tanden in hebben gezet. We onderzochten in hoeverre het festival invulling kon geven aan de ambitie, doelgroepkeuze, diverse beleidsdoelen en de positionering van de stad. Ook gingen we in op de vraag wat het op kan leveren voor inwoners, ondernemers en de stad in geheel. Daarmee brachten we o.a. de sociaal maatschappelijke, culturele en economische impact in kaart. Tot slot doken we ook in vraagstukken omtrent organisatie en financiën.

Groen licht(festival)

Het Royal Light Festvial combineert cultuur, vernieuwde kunst en het historische verhaal van Apeldoorn. Het event verbindt Paleis Het Loo middels zeven lichtkunstwerken met de binnenstad. De aanvulling met diverse lokale events van culturele, toeristische en binnenstadondernemers stimuleert de lokale betrokkenheid en economie. Vorige week communiceerde Apeldoorn Partners officieel groen licht te hebben voor de speciale editie in 2023. Samen met de grand opening van Paleis Het Loo belooft het een internationaal spektakel te worden.

Een gedegen aanpak

Hoe we dit deden? We analyseren visies, onderzoeken en beleidsstukken. Ook spraken we met experts zoals Rogier van der Heide (die de conservator is geworden) en organisatoren van The Haque Highlights en Den Helder. Daarnaast spraken we lokale partijen en Breda University of Applied Sciences.

Claudi Grootkoerkamp vertelt: “Dankzij het uitgebreide onderzoek en advies hebben we met elkaar besloten om ons hard te maken voor de realisatie. De brede impact-analyse gaf nieuwe inzichten en argumenten. De conclusies waren helder: het citymarketingevent heeft potentie om Apeldoorn nationaal en internationaal op de kaart te zetten. De resultaten hebben veel enthousiasme gecreëerd bij gemeente en partners.”

Trots om een steentje bij te hebben gedragen

Carolien en Anieke zijn onder de indruk van de grondige voorbereiding van Apeldoorn Partners. Juist zo kritisch kijken of het bijdraagt aan de ambitie en positionering van de stad is erg sterk. Bovendien is het tegenwoordig van belang om aspecten zoals bevordering van welzijn en welvaart te onderzoeken. Vrijetijdseconomie kan hiermee veel meer als middel ingezet worden voor versterking van sector-overstijgende samenwerking en meer trots en betrokkenheid bij inwoners en ondernemers.

Door grondig onderzoek uit te laten voeren kan een stevige visie ontwikkeld worden. Hiermee kunnen de juiste events gestimuleerd worden en middelen gericht ingezet worden.

Wil jij ook eens sparren over hoe toeristisch aanbod en events van meerwaarde kan zijn voor jouw stad of regio?

Wij hebben bijvoorbeeld een aanpak voor Actieplan Aanbodontwikkeling gemaakt, zodat we steden en regio’s praktisch kunnen begeleiden! Neem gerust contact op via Anieke (anieke@anxtlevel.nl / 0630998767) of Carolien (carolien@leisurelink.nl / 0615652496).