test home new 2

“SAMEN KOMEN IS EEN BEGIN; SAMEN BLIJVEN IS VOORUITGANG; SAMENWERKEN IS SUCCES.”

Wij maken verschil, verbinding en versnelling bij het verder brengen van ontwikkelvraagstukken in de vrijetijdseconomie. We vertalen ambities, visies en ideeën naar concrete programma’s, projecten, businesscases en subsidieaanvragen. We bouwen samen aan aantrekkelijke regio’s en duurzaam en sterk vrijetijdsaanbod.

Met een flinke dosis aanjaagkracht en een relevant netwerk verzilveren we samen kansen voor aanbodontwikkeling. Wij nemen jou of jouw organisatie werk uit handen en brengen kennis, energie, samenwerking en actie.”

AANJAAGKRACHT & ORGANISATIESADVIES

PROJECTONTWIKKELING & PROGRAMMAREGIE

KENNISDELING & ORGANISATIE

A NXT Level werkt op basis van de principes van het groeimodel sociale innovatie. We geloven dat impact maken begint bij de individu, daarna bij de organisatie, opgevolgd door impact in de regio, keten of markt en tot slot op de samenleving en maatschappij. Vanuit dit principe dragen wij met duurzame aanbodontwikkeling bij aan impact op de samenleving.
Elk project is maatwerk en ontwikkelen we samen. Een basismodel vormt de leidraad: het BIG 5 aanbodontwikkelingsmodel. We doorlopen samen met belanghebbende partijen de volgende fases:
1. AANJAGEN | ideevorming
2. ANALYSEREN | data en onderzoek
3. AANSCHERPEN | concept- en businesscase ontwikkeling
4. ACTIVEREN | prototype en marktintroductie
5. AANPASSEN | doorontwikkelen / opschalen

Wij zorgen voor beweging, vooruitgang, draagvlak en samenwerking om jouw ontwikkeldoelen te behalen, op regionale schaal of bedrijfsniveau. Zowel gemeenten, organisaties en ondernemers zijn bij ons aan het juiste adres!

Adri Ooms - programmacoördinator Gastvrij Overijssel Zwolle
‘Anieke kan een gebiedsproces of –traject, aan de hand van een gerichte marktontwikkelingsagenda, ‘op sleeptouw’ nemen. Zij is daarbij van toegevoegde waarde als verbindende schakel tussen de verschillende spelers in het regionale netwerk: ondernemers, organisaties en overheden. Zij heeft zicht op de drijfveren van deze spelers. Ook weet zij in het gebiedsproces of –traject een koppeling te maken naar actuele beleidsinvalshoeken of beleidsprogramma’s en deze bovendien te combineren.’n
Astrid Fidder - eigenaar De Rheezerkamer Hardenberg
‘Anieke is een echte verbinder en pakt hands-on zaken op. Ze signaleert kansen en weet deze om te zetten bij ondernemers. Nieuwe product marketing combinaties zijn haar passie. Een fijn mens om mee samen te werken’ n
Wout Nieuwenhuis - senior projectleider Landschap Overijssel
‘Anieke is een creatieve en enthousiaste professional. Ze benadert vraagstukken op een open manier, ziet snel verbanden en kansen en weet dat goed om te zetten in businessplannen. Door haar vriendelijke en professionele houding weet ze partijen aan elkaar te verbinden en net een stapje verder te laten zetten.’ n

Bijzonder overnachten en duurzaamheid zijn een trends. Wij hielpen Circo Lodge om van idee tot businesscase en subsidieaanvraag te komen.