Actieplan Aanbodontwikkeling Apeldoorn

Onderzoek, Planvorming
Apeldoorn

Samen met Leisure Link is er een format opgesteld voor “actieplan bestemmingsontwikkeling”. Deze aanpak is in Hardenberg en Ommen al uitgevoerd of in uitvoering. Apeldoorn had eenzelfde behoefte om vanuit een integrale visie te werken aan een heldere ambitie, meerjarige doelen en bijbehorende projecten en financiering. Aanbodontwikkeling wordt gekoppeld aan de positionering groen en royaal.