WILLEN IS NIET GENOEG: WE MOETEN HET DOEN

Het aanjagen, opbouwen en het effectief en duurzaam borgen van projecten, programma’s, concepten en producten is mijn dagelijks werk. Hierbij ligt de focus op integrale samenwerking tussen sectoren en verschillende organisaties. Thema’s waar ik mijzelf in onderscheid zijn de combinaties met toegankelijkheid en zorg en agrotoerisme en streekproducten. Daarnaast heb ik veel interesse voor duurzaamheid en circulariteit en gastheerschap. In de projecten word ik blij van een bundeling van activiteiten op het gebied van onderzoek, regionale samenwerkingen, aanbodontwikkeling en marketing.

Hieronder lees je meer over lopende en afgeronde projecten.

PROGRAMMA-ONTWIKKELING VECHTDAL VISIE 3.0
Vechtdal Overijssel heeft de ambitie om zich te ontwikkelen tot groene, gastvrije en gezonde vrijetijdsbestemming. In het strategische uitvoeringsprogramma zijn vier thema’s genoemd om het gebied te ontwikkelen en te vermarkten. In dit traject help ik regionale partijen om de programma’s ‘Gastheerschap & Ondernemerschap’ en ‘Zorgzaam & Gezond’ op te zetten, met een concrete aanpak en projecten. Thema’s bij het eerste programma zijn gastvrijheid, circulaire economie, seizoensverbreding, innovatie en human capital. Thema’s bij het tweede thema zijn de cross-overs met agrofood en zorg, gekoppeld aan projecten Verrukkelijk Vechtdal en Zorgeloos Vechtdal. In dit project zetten we aanjaagkracht, verbindend vermogen, kennis en netwerk in om te komen tot samenhangende en ambitieuze, maar realistische, programma’s en projecten.

Het Ondernemershuis voor het Vechtdal helpt ondernemers kosteloos bij hun groei- en ontwikkelvraagstukken. Het is een onafhankelijk platform met adviseurs die kennis hebben van diverse sectoren en specifieke thema’s zoals financiering, innovatie, digitalisering, circulariteit en human capital. Het Ondernemershuis verbindt en versnelt ontwikkelingen, door ondernemers te koppelen aan de juiste expertise in de regio. Sinds 2017 ben ik Ondernemershuisadviseur voor de vrijetijdseconomie en deze rol vervul ik vanaf 2021 vanuit A NXT Level.

Toegankelijkheid en inclusiviteit zijn belangrijke maatschappelijke thema’s. Mede door de vergrijzing is de cross-over vrijetijd en gezondheid/zorg en inclusie heel kansrijk voor regio’s en ondernemers. Het project Zorgeloos Vechtdal heeft als doelstelling om de meest toegankelijke en gastvrije vrijetijdsbestemming van Nederland te zijn, waar iedereen kan recreëren, ongeacht zorg- of hulpbehoefte. Vanaf 2016 ben ik als kartrekker betrokken bij de projectontwikkeling. Er zijn diverse subsidies gehonoreerd en samen met ondernemers en overheden is een investeringsprogramma uitgevoerd. Focus hierbij ligt op kennisdeling, verbeteren fysieke toegankelijkheid, versterken van gastvrijheid/sociale toegankelijkheid, optimaliseren van informatievoorziening en het vermarkten om juiste doelgroepen aan te spreken. Kansen voor doorontwikkeling zijn: de samenwerkingen met lokale inclusiegroepen versterken, kennisontwikkeling blijven stimuleren en productontwikkeling aanjagen en verbinden. In opdracht van MarketingOost ben ik de projectregisseur, aanjager en verbinder om het project door te ontwikkeling en te borgen.

Bewoners en bezoekers hebben steeds meer aandacht voor lokaal en gezond voedsel en smaakbelevingen. Agrarische ondernemers, toeristische bedrijven, horeca en samenwerkingsverbanden bundelen krachten om samen aanbodontwikkeling te realiseren en te vermarkten. Projectonderdelen zijn bijvoorbeeld het ontwikkelen van een Vechtlustkistje met recreatiebedrijven en producenten, foodtruckconcept, voedselbos, smaakevents en – activiteiten en de marketingcampagne. We dragen hiermee bij aan een gezondere en bewustere leefomgeving, voor mensen en dieren. In opdracht van MarketingOost ben ik projectregisseur om het Leader-project te managen en doorontwikkeling te borgen.

Bijzonder overnachten is een trend, evenals duurzaamheid en circulair ondernemen. Vanuit dit bewustzijn is Circo Lodge opgericht, om ideeën voor circulaire verblijfsconcepten te ontwikkelen met collega-ondernemers vanuit diverse sectoren. Vanuit MarketingOost heb ik in 2020 ondernemers begeleid van idee tot businesscase en subsidieaanvraag.
De vraag naar toegankelijk vrijetijdsaanbod en boekbare zorgdiensten tijdens de vakantie neemt toe. Het project van Camping de Vos voorziet in deze behoefte van zorgbehoevende gasten en mantelzorgers, door toegankelijke recreatie en de diensten van de zorgboerderij op het erf. Vanuit MarketingOost heb ik ondersteuning geboden bij de ideevorming, conceptontwikkeling en het schrijven van een subsidieplan.

Het Reestdal, op de grens tussen Overijssel en Drenthe, staat bekend als beekdallandschap voor natuurliefhebbers en fijnproevers. Afgelopen jaren is er veel onderzoek uitgevoerd naar de doorontwikkeling van de bestemming. In 2020 zijn alle projectideeën bij elkaar gebracht, tot een gebiedsplan voor Leader Noord-Overijssel. In dit proces heb ik een aanjagende, coördinerende en verbindende rol vervult en er mede voor gezorgd dat het gebiedsplan tot stand is gekomen.