WILLEN IS NIET GENOEG:
WE MOETEN HET DOEN

Het aanjagen, opbouwen en het effectief en duurzaam borgen van projecten, programma’s, concepten en producten is mijn dagelijks werk. Hierbij ligt de focus op integrale samenwerking tussen sectoren en verschillende organisaties. Thema’s waar ik mijzelf in onderscheid zijn de combinaties met toegankelijkheid en zorg en agrotoerisme en streekproducten. Daarnaast heb ik veel interesse voor duurzaamheid en circulariteit en gastheerschap. In de projecten word ik blij van een bundeling van activiteiten op het gebied van onderzoek, regionale samenwerkingen, aanbodontwikkeling en marketing.

Hieronder lees je meer over lopende en afgeronde projecten.