WILLEN IS NIET GENOEG: WE MOETEN HET DOEN

Het aanjagen, opbouwen en het effectief en duurzaam borgen van projecten, programma’s, concepten en producten is mijn dagelijks werk. Hierbij ligt de focus op integrale samenwerking tussen sectoren en verschillende organisaties. Thema’s waar ik mijzelf in onderscheid zijn de combinaties met toegankelijkheid en zorg en agrotoerisme en streekproducten. Daarnaast heb ik veel interesse voor duurzaamheid en circulariteit en gastheerschap. In de projecten word ik blij van een bundeling van activiteiten op het gebied van onderzoek, regionale samenwerkingen, aanbodontwikkeling en marketing.

Hieronder lees je meer over lopende en afgeronde projecten.

PROGRAMMA-ONTWIKKELING VECHTDAL VISIE 3.0
Vechtdal Overijssel heeft de ambitie om zich te ontwikkelen tot groene, gastvrije en gezonde vrijetijdsbestemming. In het strategische uitvoeringsprogramma zijn vier thema’s genoemd om het gebied te ontwikkelen en te vermarkten. In dit traject help ik regionale partijen om de programma’s ‘Gastheerschap & Ondernemerschap’ en ‘Zorgzaam & Gezond’ op te zetten, met een concrete aanpak en projecten. Thema’s bij het eerste programma zijn gastvrijheid, circulaire economie, seizoensverbreding, innovatie en human capital. Thema’s bij het tweede thema zijn de cross-overs met agrofood en zorg, gekoppeld aan projecten Verrukkelijk Vechtdal en Zorgeloos Vechtdal. In dit project zetten we aanjaagkracht, verbindend vermogen, kennis en netwerk in om te komen tot samenhangende en ambitieuze, maar realistische, programma’s en projecten.