Veel kansen in de vrijetijdssector

‘Integraal samenwerken: 1 plus 1 is ineens 3’

 

Eerlijk is eerlijk: het hart van een toerist of recreant gaat niet sneller kloppen als hij of zij hoort dat een regio bol staat van de integrale samenwerking. Dat woord klinkt niet zo spannend of hip dat je meteen een hotelovernachting boekt. Toch biedt integraal samenwerken veel kansen en uitdagingen voor de vrijetijdssector. In deze blog vertel ik meer over onze ervaringen in het Vechtdal, waar ik in opdracht van MarketingOost actief ben, en wat ik met A NXT Level in jouw regio kan betekenen.

Wat is integraal werken?
Even bij het begin beginnen. Integraal werken betekent dat mensen uit verschillende hoeken en met verschillende belangen samen een plan maken. Ondanks alle verschillen hebben ze immers ook een overeenkomst: ze willen allemaal klanten goed bedienen. Daar ligt meteen een belangrijke link naar de vrijetijdssector: ondernemers, organisaties, overheden en andere stakeholders hebben er allemaal baat bij dat klanten (toeristen en bewoners) het naar de zin hebben in een regio.

Kans en uitdaging
Integraal samenwerken biedt dus volop kansen voor onze sector. Zeker bij grote projecten en transities die alleen slagen als iedereen de schouders er onder zet. Daarvoor heb je vaak een ontzettend lange adem en een flinke portie enthousiasme en daadkracht nodig. Daar zit meteen de uitdaging. Want samenwerken betekent bouwen, lobbyen, regisseren, publieke en private partijen bij elkaar brengen, iedereen betrokken houden, de juiste timing pakken en uiteindelijk vooral stappen zetten. Ga er maar aan staan als je ook nog ‘gewoon’ moet werken. Je eigen onderneming heeft toch de prioriteit, en ambtenaren en andere belanghebbenden hebben genoeg ander werk op hun bord liggen.

Lancering Vechtlust Kistje Verrukkelijk Vechtdal

"Waarom moeilijk doen als het samen kan"

 

Aanjager en verbinder
Dat betekent dat voor succesvol integraal samenwerken een aanjager en verbinder nodig is. Voor de vrijetijdssector pakt MarketingOost die rol voor Overijssel op en Vechtdal Marketing specifiek voor het Vechtdal. Ze kijken naar het grotere belang van de regio's en zetten partijen aan tafel die daarbij een rol spelen. Denk aan ondernemers en organisaties uit welzijn, agrofood, cultuur, natuur, zorg en de retail. Die zoeken daarna samen naar kansen en win-winsituaties. In opdracht van MarketingOost werk ik als aanjager, kartrekker en regisseur in het Vechtdal. Daar brengen we met programma’s als Verrukkelijk Vechtdal en Zorgeloos Vechtdal opgaven, sectoren en werelden bij elkaar. Dat zijn prachtige voorbeelden van de kracht van integraal samenwerken. 1 plus 1 is in het Vechtdal 3.

Zorgeloos Vechtdal
Neem Zorgeloos Vechtdal. Met dat project spelen ondernemers en organisaties in op wensen en behoeften van bewoners en bezoekers met een zorgbehoefte. Veel accommodaties zijn ondertussen rolstoeltoegankelijk, een aantal recreatieve locaties richt zich op herstelzorg en preventie en er zijn zelfs recreatieadressen met voorzieningen voor nierdialyse. De samenwerking met sociale domeinen van gemeenten en lokale inclusie- en gehandicaptenplatforms is heel sterk. Samen ontwikkelden we bijvoorbeeld de toegankelijke Anjerroute, we verbeterden de informatievoorziening en organiseerden workshops over ‘Ongehinderd Gastvrij’. Ook de marketing pakken we samen op. In 2022 doen we bovendien mee aan een landelijk pilotproject over toegankelijke bestemmingen, onder leiding van Toegankelijke Recreatie NL. Bekijk hier de factsheet met resultaten van Vechtdal Marketing.

Lancering toegankelijke Anjerroute met platforms (Zorgeloos Vechtdal)

Verrukkelijk Vechtdal
Verrukkelijk Vechtdal is een rijk programma vol culinaire activiteiten, streekproducten, smaakarrangementen, kookconcepten en smaakroutes voor bewoners en bezoekers. Met initiatieven zoals Vechtdal Producten, De Boer als Gastheer en Vechtdal Boert Bewust vertalen we het verhaal van het boerenbedrijf naar de bezoeker. Het platform is ook een voorbeeld van de kracht van integrale samenwerking. Met onze krachtenbundeling werken we aan een culinaire en aantrekkelijke smaakregio. We stimuleren bovendien de kringlooplandbouw, een lokale voedselketen en een gezonde leefomgeving. Dankzij Leader Noord Overijssel, RegioDeal Zwolle, Provincie Overijssel, gemeenten en ondernemers boekten we mooie resultaten met beide projecten. Bekijk ze in deze factsheet van Vechtdal Marketing. 

Wat hebben we geleerd?
Voor succesvol integraal samenwerken moet je de juiste partijen vinden, het grote doel voor ogen houden en vooral doorzetten. Want je werkt aan processen die veel tijd kosten en soms frustraties opleveren. Zeker als resultaten soms lastig meetbaar zijn. Uiteindelijk zien overheden, organisaties en ondernemers de meerwaarde. Ze weten dat voor veel lokale ambities regionale samenwerking nodig is. Die stimuleert aanbod- en kennisontwikkeling en verbindt lokale belangen en initiatieven. Er ontstaat draagkracht en slagkracht voor de korte en vooral lange termijn.

Stap voor stap ontwikkelen we door. Doe je mee?
Dankzij de Vechtdal Visie 3.0 en Sociale Kwaliteit van Provincie Overijssel, krijgt Vechtdal Marketing de kans voor het ontwikkelen van de Proeftuin Zorgzaam & Gezond. Ik ben trots dat ik met A NXT Level gevraagd ben hieraan mijn bedrage te leveren. We gaan vanuit de bestaande projecten verder innoveren en experimenteren. Zorgeloos Vechtdal en Verrukkelijk Vechtdal komen samen met belangrijke thema’s als gezondheid, geluk, duurzaamheid en welzijn. We zoeken hiervoor pioniers, ondernemers, kennispartners, ideeën en mensen die ook zien dat integraal werken veel kansen biedt voor het Vechtdal. Doe je mee? Of wil je in jouw regio aan de slag met dit soort vraagstukken? Met A NXT Level denk ik graag vrijblijvend met je mee!

Simone Koggel van de Koesafari, ambassadeur Verrukkelijk Vechtdal.